Zavřít
view countries map 
Coloplast webové stránky ve 32 zemích

Vyhledat webové stránky v jiné zemi

Zpět na české webové stránky Coloplast

Najděte webové stránky Coloplastu ve vaší zemi

Zjednodušení péče o rány

Chceme, aby pacienti s nehojícími se ranami neměli bolesti a nepříjemné pocity. A chceme usnadnit život lidem, kteří o ně pečují. Při vývoji moderního krytí se spoléháme na neustále probíhající komunikaci s konečnými uživateli našich obvazů a s odborníky ze zdravotnictví. Spolupracujeme na dosažení stejného cíle: urychlit hojení, zajistit optimální pohodlí pacienta a zjednodušit péči o rány.

Naše krytí pomáhá při ošetřování široké škály exsudujících ran, od nízké po vysokou exsudaci, neinfikovaných ran, infikovaných ran i bolestivých ran.

Řešení pro optimální péči o rány

Coloplast nabízí širokou škálu vysoce kvalitních krytí pro hojení ran vlhkou cestou. Řešení pro optimální péči o rány

Naše krytí pomáhá při ošetřování široké škály ran; od neinfikovaných ran, infikovaných nebo bolestivých ran až po rány s nízkou, střední a vysokou exsudací.

Hojení ran

Na hojení ran má vliv základní etiologie, např. diabetes nebo tepenná nebo žilní nedostatečnost. Tyto stavy je nutné brát v úvahu, a pokud je to možné, léčit, aby se dosáhlo pokroku v hojení rány.

Důležitými faktory lokální péče o ránu jsou:

  • debridement tkáně
  • snížení bakteriální zátěže
  • zvládání exsudátu
  • zvládání bolesti

Správný výběr obvazu sníží riziko prosakování exsudátu a macerace a vytvoří rovnováhu vlhkosti, která zlepšuje hojení.

Společnost Coloplast nabízí vysoce kvalitní produkty pro péči o rány, které splňují všechny tyto potřeby. 

Zavřít

Řešení pro různé typy ran

Neinfikované rány

Neinfikované rány

Nabídka krytí pro péči o neinfikované rány od společnosti Coloplast zahrnuje širokou skupinu produktů Biatain® s vynikající absorpcí a bezpečným přilnutím, řadu Comfeel® pro rány s nízkou exsudací a gel Purilon® pro šetrný debridement. Naše produkty pro neinfikované rány
Zavřít

Neinfikované rány

      

Biatain® s adhezivním okrajem

Vynikající absorpce pro rány vyžadující mimořádnou přilnavost. Unikátní 3D pěnová struktura pro vynikající absorpci. Měkké a pružné přilnutí. Vynikající management exsudátu. Bezdotykové otevření.

 

Biatain® neadhezivní

Vynikající absorpce pro rány s mimořádně křehkou kůží. Unikátní 3D pěnová struktura pro vynikající absorpci. Minimální riziko macerace a prosakování. Dlouhá doba používání. Měkký a pružný obvaz.

     
     

 

Comfeel® Plus Transparent

Rychlejší hojení rány díky uzavření a ochraně rány. Přizpůsobivost umožňuje krytí jakékoli části těla. Průhlednost umožňuje kontrolu rány bez výměny obvazu. Vrchní film je odolný vůči bakteriím a vodě.

 

Comfeel® Plus Ulcer

Rychlejší hojení rány díky uzavření a ochraně  rány. Jistá a spolehlivá volba už 30 let. Dá se použít jako primární i sekundární obvaz. Je k dispozici ve tvarech umožňujících krytí jakékoli části těla. Vrchní film je odolný vůči bakteriím a vodě.


        

      

Gel Purilon®

Purilon® – rychlejší hojení ran díky účinnému a šetrnému debridementu rány. Spojení hydratačních a absorpčních vlastností. Snadná aplikace i odstranění. Minimální riziko prosakování a macerace.

     


 

Zavřít
Infikované rány

Infikované rány

Pro infikované rány máme naši řadu Biatain® Ag a Physiotulle® Ag, všechny výrobky obsahují stříbrný komplex, který hraje důležitou roli v procesu hojení infikovaných ran. Tyto výrobky se také doporučují pro rány s rizikem infekce. Naše produkty pro infikované rány
Zavřít

Infikované rány

      

Biatain®  Ag s adhezivním okrajem

Vynikající absorpce pro infikované rány vyžadující mimořádnou přilnavost. Unikátní 3D pěnová struktura pro vynikající absorpci. Obsahuje stříbrný komplex s širokým antimikrobiálním profilem. Nepřetržitý antibakteriální účinek během celé doby používání (až 7 dní).

 

Biatain® Ag neadhezivní

Vynikající absorpce pro infikované rány s mimořádně křehkou kůží. Unikátní 3D pěnová struktura pro vynikající absorpci. Obsahuje stříbrný komplex s širokým antimikrobiálním profilem. Nepřetržitý antibakteriální účinek během celé doby používání (až 7 dní).

   

Biatain® Alginate Ag

Absorpce pro macerující infikované rány a pro výplň dutin.

Biatain Alginate Ag je vysoce absorpční obvaz s alginátem stříbrným pro mírně až silně exsudující rány mnoha velikostí, tvarů a hloubek.

 

 

Physiotulle® Ag

Rychlejší hojení ran díky prevenci a kontrole lokální infekce. Snadná manipulace a snadné použití. Pohodlí a ochrana. Postupné a řízené uvolňování stříbra. 

 
 

Zavřít
Bolestivé rány

Bolestivé rány

Bolestivé rány zpomalují proces hojení rány a snižují kvalitu života. Naše obvazy Biatain® Ibu jsou první a jediné obvazy, které kombinují hojení ran vlhkou cestou s lokálním uvolňováním ibuprofenu do rány. Naše produkty pro bolestivé rány
Zavřít

Bolestivé rány

 

Biatain® Ibu neadhezivní

Vynikající absorpce pro bolestivé rány. Unikátní 3D pěnová struktura pro vynikající absorpci. Měkký a pružný obvaz. Kombinuje hojení ran vlhkou cestou s lokálním uvolňováním ibuprofenu. Hojení ran nemusí být bolestivé.Vynikající absorpce pro rány s mimořádně křehkou kůží. Minimální riziko macerace a prosakování. Dlouhá doba používání. Měkký a pružný obvaz.

     
 

Zavřít
Zavřít

Objednávka vzorku

Děkujeme

Vaše objednávka vzorku byla úspěšně přijata

Prohlédněte si verzi pro počítač