Zavřít
view countries map 
Coloplast webové stránky ve 32 zemích

Vyhledat webové stránky v jiné zemi

Zpět na české webové stránky Coloplast

Najděte webové stránky Coloplastu ve vaší zemi

Na základě rozhodnutí společnosti Coloplast nebyly přeohlášeny výrobky hojení ran na SÚKL v rámci nové úhradové regulace.
Tyto výrobky hojení ran nebude od 1.8. 2019 možné předepsat na poukaz a nebudou zdravotními pojišťovnami propláceny.

Chceme, aby pacienti s nehojícími se ranami neměli bolesti a nepříjemné pocity. A chceme usnadnit život lidem, kteří o ně pečují. Při vývoji moderního krytí se spoléháme na neustále probíhající komunikaci s konečnými uživateli našich obvazů a s odborníky ze zdravotnictví. Spolupracujeme na dosažení stejného cíle: urychlit hojení, zajistit optimální pohodlí pacienta a zjednodušit péči o rány.

Naše krytí pomáhá při ošetřování široké škály exsudujících ran, od nízké po vysokou exsudaci, neinfikovaných ran, infikovaných ran i bolestivých ran.

Péče o rány

ukazující  výrobky
Zavřít

Objednávka vzorku

Děkujeme

Vaše objednávka vzorku byla úspěšně přijata

Prohlédněte si verzi pro počítač