Zavřít
Najděte webové stránky Coloplastu ve vaší zemi

Helios - 8. vydání

Helios_201808

Helios - 7. vydání

Helios_201707

Helios -  6. vydání

Helios 201606

Helios - 5. vydání

Helios 201505

Helios - 4. vydání

Helios - 3. vydání

Helios - 2. vydání

Helios - 1. vydání

Obsah časopisu Helios (zejména články, obrázky apod.) je chráněn autorským právem a jinými příslušnými právními předpisy. Autorská práva k časopisu Helios jsou majetkem společnosti COLOPLAST a.s., se sídlem Holtedam 1, 3050 Humblebaek , Dánské království, která v této záležitosti jedná prostřednictvím organizační složky COLOPLAST A/S odštěpný závod, IČ: 611 69 498, se sídlem Praha 5, Radlická 740/113d, PSČ 158 00, resp. autorů jednotlivých článků, příspěvků a částí časopisu Helios. Třetí strana není oprávněna obsah časopisu Helios nebo jakoukoli jeho část zpracovávat, upravovat, pozměňovat a jinak zasahovat do obsahu časopisu Helios nebo jakékoli jeho části, jakož ani reprodukovat, distribuovat nebo využívat pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu COLOPLAST a.s. a její organizační složky COLOPLAST A/S odštěpný závod. Obsah časopisu Helios lze stahovat, kopírovat a tisknout výlučně pro osobní nekomerční potřeby.

Prohlédněte si verzi pro počítač