Zavřít
view countries map 
Coloplast webové stránky ve 32 zemích

Vyhledat webové stránky v jiné zemi

Zpět na české webové stránky Coloplast

Najděte webové stránky Coloplastu ve vaší zemi

Poslání: Usnadňovat život lidem s intimními zdravotními obtížemi.

Společnost Coloplast vyvíjí výrobky a služby, které usnadňují život lidem s velice osobními a intimními zdravotními problémy.

Tyto problémy jsou často spojeny s traumatem a tabu. Čím intimnější jsou zdravotní problémy, tím více je třeba se přiblížit uživatelům naších pomůcek, pochopit jejich svět a vyvíjet řešení, která citlivě reagují na jejich specifické potřeby. Nazýváme to intimní zdravotní péče.

Blízký vztah se všemi zákazníky to umožňuje. Nasloucháme jim, abychom lépe pochopili jejich potřeby a reagovali na ně tím, že najdeme nové způsoby jak společně dělat věci lépe. Ukazujeme ostatním cestu tím, že jako první a rychle uvádíme nejlepší nápady na trh v podobě zdravotnických prostředků a služeb. 

Soustředíme se na velice intimní a osobní zdravotní problémy. Naše odhodlání opravdu změnit životy lidí je to, co nás motivuje a spojuje. Naše firemní kultura podporuje vysoké ambice a plně rozvíjí potenciál našich zaměstnanců.
Přijímáme plnou odpovědnost, která souvisí s vedoucím postavením na trhu– odpovědnost vůči životnímu prostředí, vůči společnosti, vůči našim akcionářům a odpovědnost jednat čestně při všem, co děláme.

Hodnoty

Naše hodnoty definují způsob, jakým myslíme a jednáme jako jednotlivci i jako společnost.

Blízký vztah se zákazníky

Blízký vztah se zákazníky

Naším cílem je blízký vztah se všemi zákazníky – konečnými uživateli i odbornými zdravotnickými pracovníky. Co pro nás znamená blízký vztah se zákazníky?
Zavřít

Headline text

Více článků od: Blízký vztah se zákazníky

Co to znamená pro naše zákazníky?

Společnost Coloplast vyvíjí výrobky a služby, které usnadňují život lidem s velice osobními a intimními zdravotními problémy.

Čím intimnější jsou zdravotní problémy, tím užší je spolupráce s našimi zákazníky při hledání řešení, která budou citlivě reagovat na jejich potřeby. Naším cílem je blízký vztah se všemi zákazníky – konečnými uživateli i odborníky zdravotnickými pracovníky. Blízký vztah vyžaduje ochotu naslouchat, schopnost empatie a odhodlání reagovat na podněty. 

 

... a pro nás

Základním principem všeho, co děláme, je přiblížit se našim zákazníkům a pochopit jejich potřeby. Povinností nás všech je naslouchat potřebám našich zákazníků a pomáhat na ně reagovat.

Ale blízkost se týká i našich vzájemných vztahů. Oceňujeme otevřený a upřímný dialog, který nám umožňuje pochopit, co nás – jednotlivce i společnost – motivuje a pohání.

Díky této blízkosti dokážeme ve společnosti Coloplast vytvořit kulturu na principu „my“ – kde nasloucháme jeden druhému a snažíme se, abychom si navzájem usnadnili naši profesionální práci.

Zavřít
Odhodlání

Odhodlání

Ve společnosti Coloplast sdílíme nadšení pro uskutečnění této změny a jsme odhodláni jí dosáhnout. Co pro nás znamená odhodlání?
Zavřít

Odhodlání

Co to znamená pro naše zákazníky?

Je to velmí uspokojující pocit, když se dozvíte, že jste skutečně změnili k lepšímu kvalitu jiného člověka. Ve společnosti Coloplast sdílíme nadšení pro uskutečňování  těchto změn a jsme odhodláni jich dosáhnout. 

Toto nadšení nás motivuje k hledání nových způsobů, jak dělat věci lépe, jak co nejrychleji přinášet ty nejlepší nápady těm, kdo je potřebují.

 

... a pro nás

Naší největší odměnou je, že skutečně měníme k lepšímu život lidí, kteří používají naše produkty. Snažíme se být vždy o krok napřed. Naše odhodlání zlepšovat život pacientů nás sjednocuje – a odlišuje nás od konkurence.

Naše nadšení nás motivuje k hledání nových způsobů, jak dělat věci lépe. Inspiruje nás to k tomu, abychom  realizovali ty nejlepší nápady u uváděli je co nejrychleji na trh. Nadšení také potřebujeme k vytvoření podnětného, inspirativního  a příjemného pracovního prostředí.  

 

Zavřít
Respekt a zodpovědnost

Respekt a zodpovědnost

Respekt k sobě navzájem i k okolnímu světu bude vždy jádrem kultury společnosti Coloplast. Co pro nás znamenají respekt a zodpovědnost?
Zavřít

Respekt a zodpovědnost

Co to znamená pro naše zákazníky?

Respekt a zodpovědnost jsou základní kameny bližších vztahů se zákazníky. Musíme být čestní, otevření a jednat eticky ve všem, co děláme. Hluboce respektujeme osobní a intimní povahu potíží konečných uživatelů.

Musíme se nejen zaměřovat na nalezení medicínského řešení, ale také hledat způsoby, jak minimalizovat trauma a tabu spojené s těmito zdravotními problémy.

 

... a pro nás

Respekt k sobě navzájem i k okolnímu světu bude vždy jádrem kultury společnosti Coloplast. 

 Jako pracovníci společnosti Coloplast neseme zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy. Jako vedoucí společnost na trhu bereme svou zodpovědnost vážně; respektujeme životní prostředí, společnost i etické otázky při všem, co děláme.

Zavřít
Zavřít

Objednávka vzorku

Děkujeme

Vaše objednávka vzorku byla úspěšně přijata

Prohlédněte si verzi pro počítač