Zavřít
view countries map 
Coloplast webové stránky ve 32 zemích

Vyhledat webové stránky v jiné zemi

Zpět na české webové stránky Coloplast

Najděte webové stránky Coloplastu ve vaší zemi

Právní aspekty

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s právními aspekty a zásadami používání souborů cookie. Pokud nesouhlasíte, webové stránky nepoužívejte. Skupina Coloplast Group si vyhrazuje právo na odstranění, úpravy nebo doplnění obsahu těchto webových stránek kdykoliv z jakéhokoliv důvodu bez oznámení komukoliv. Webové stránky jsou vlastněny a provozovány skupinou Coloplast Group s hlavním sídlem v Dánsku. Skupina Coloplast Group udržuje webové stránky z důvodů vašeho informování. Webové stránky procházejte bez omezení. Obsah zobrazený na webových stránkách můžete stahovat bez omezení pouze pro nekomerční účely a za předpokladu, že ponecháte beze změny poznámky o autorských právech, ochranných známkách a další poznámky o vlastnictví. Nesmíte však kopírovat, reprodukovat, opětovně publikovat, nahrávat, zveřejňovat, odesílat nebo distribuovat jakýmkoliv způsobem obsah těchto webových stránek, včetně textu, obrázků, zvuku a videí pro veřejné nebo komerční účely, bez písemného povolení skupiny Coloplast Group. Obraťte se na právní oddělení.


Produkty společnosti Coloplast

Zobrazené produkty nemusí být dostupné ve všech zemích nebo mohou být známé pod jiným jménem. Indikace pro použití se mohou v různých zemích lišit. Vždy se poraďte s místním zdravotnickým profesionálem a před použitím si přečtěte materiály dodané s balením.


Ochrana osobních údajů

Osobní údaje se shromažďují pouze během registrace, viz prohlášení o povolení. E-mailové adresy se používají pouze k poskytování požadovaných informací. Tyto webové stránky obsahují odkazy na další stránky. Skupina Coloplast Group není zodpovědná za postupy ochrany osobních údajů ani obsah podobných webových stránek. Na některých webových stránkách skupiny Coloplast Group objevíte fóra, panely pro psaní zpráv anebo skupiny novinek. Nezapomeňte, že jakékoliv informace zveřejněné v těchto částech se stávají veřejnými informacemi, a musíte dbát opatrnosti při rozhodování, zda zveřejníte osobní údaje. Tyto webové stránky obsahují bezpečnostní opatření, která chrání před ztrátou, zneužitím a upravením informací v našem držení. 


Autorská práva

Musíte předpokládat, že vše, co vidíte nebo čtete na těchto webových stránkách, je chráněno autorskými právy, není-li uvedeno jinak, a tento obsah lze použít pouze v souladu s těmito právními aspekty. Skupina Coloplast Group nezaručuje ani nevyjadřuje názor, že vaše použití materiálů zobrazených na těchto webových stránkách nebude porušovat práva třetích stran, které nejsou vlastněny nebo spojeny se skupinou Coloplast Group. Obrázky jsou buď majetkem skupiny Coloplast Group, nebo jsou používány se svolením vlastníka. Použití těchto obrázků vámi nebo kýmkoliv jiným vámi oprávněným je zakázáno, není-li to konkrétně povoleno v těchto právních aspektech. Jakékoliv neoprávněné používání obrázků může porušovat autorské zákony, zákony o ochranných známkách, zákony o ochraně soukromí a zveřejňování i přepisy a prohlášení týkající se sdělení.


E-mail

Jakákoliv komunikace nebo materiály přenášené na webové stránky pomocí elektronické pošty nebo jiným způsobem, včetně libovolných dat, otázek, komentářů, návrhů nebo podobných záležitostí jsou a budou považovány skupinou Coloplast Group nebo jejími přidruženými společnostmi za nedůvěrné a bez vlastnického práva v souladu s touto klauzulí. Výslovně se zříkáte jakéhokoliv práva na důvěrnost ve vztahu k těmto materiálům a udělujete skupině Coloplast Group nebo jejím přidruženým společnostem bezplatnou licenci na kompilaci a používání těchto materiálů pro libovolné účely, včetně, mimo jiné, reprodukce, zveřejňování, přenášení, publikaci, vysílání a přispívání. Dále výslovně potvrzujete, že skupina Coloplast Group může volně kompilovat a používat libovolné nápady, koncepty, know-how nebo techniky uvedené ve sděleních zasílaných na webové stránky pro libovolné účely, včetně, mimo jiné, vývoje, výroby a marketingových produktů využívajících tyto informace.


Informace na webových stránkách

Použijeme rozumné snahy k zahrnutí přesných a aktuálních informací na webové stránky. Skupina Coloplast Group však neposkytuje žádné záruky ani vyjádření, co se týče přesnosti informací. Skupina Coloplast Group nepřebírá žádnou odpovědnost ani zodpovědnost za chyby nebo vynechané informace v obsahu na těchto webových stránkách. Informace uvedené na těchto webových stránkách nepředstavují náhradu lékařské péče. Pokud máte, nebo se domníváte, že máte, zdravotní problém, doporučujeme se vždy poradit s licencovaným zdravotnickým profesionálem.


Ochranné známky a loga

Ochranné známky a loga uvedená na webových stránkách představují ochranné známky skupiny Coloplast Group. Žádný obsah uvedený na webových stránkách nesmí být považován za udělující, a to předpokladem, překážkou uplatnění nároku nebo jiným způsobem, jakékoliv licence nebo práva na používání ochranné známky zobrazené na webových stránkách bez písemného povolení skupiny Coloplast Group nebo třetí strany, která může vlastnit ochranné známky zobrazené na webových stránkách.


Odkazy

Tyto webové stránky mohou odkazovat na další webové stránky, které nejsou pod kontrolou skupiny Coloplast Group. Tyto odkazy jsou nabízeny pro vaše pohodlí. Skupina Coloplast Group není zodpovědná za obsah těchto webových stránek a nebude zodpovědná za jakékoliv škody nebo zranění vyplývající z obsahu dalších webových stránek. Uvítáme odkazy na tyto webové stránky. Můžete volně vytvářet hypertextové odkazy na tyto webové stránky, pokud odkaz neprohlašuje nebo nepředpokládá sponzorství nebo doporučení vašich webových stránek skupinou Coloplast Group nebo jejími přidruženými společnostmi. Zároveň je zakázáno kamkoliv zahrnovat jakékoliv duševní vlastnictví nebo autorsky chráněný obsah těchto webových stránek.


Kontaktování skupiny Coloplast Group

Pokud máte otázky ohledně právních aspektů, postupů těchto webových stránek nebo prohlížení těchto webových stránek, obraťte se na právní oddělení skupiny Coloplast Group.

Zavřít

Objednávka vzorku

Děkujeme

Vaše objednávka vzorku byla úspěšně přijata

Prohlédněte si verzi pro počítač