Zavřít
view countries map 
Coloplast webové stránky ve 32 zemích

Vyhledat webové stránky v jiné zemi

Zpět na české webové stránky Coloplast

Najděte webové stránky Coloplastu ve vaší zemi

Časopis pro pacienty s poruchami vyprazdňování močového měchýře

 

Objednejte si zde aktuální číslo časopisu Helios

Vyplňte jednoduchý formulář a my vám budeme časopis zasílat zdarma.

Obsah časopisu Helios (zejména články, obrázky apod.) je chráněn autorským právem a jinými příslušnými právními předpisy. Autorská práva k časopisu Helios jsou majetkem společnosti COLOPLAST a.s., se sídlem Holtedam 1, 3050 Humblebaek , Dánské království, která v této záležitosti jedná prostřednictvím organizační složky COLOPLAST A/S odštěpný závod, IČ: 611 69 498, se sídlem Praha 5, Radlická 740/113d, PSČ 158 00, resp. autorů jednotlivých článků, příspěvků a částí časopisu Helios. Třetí strana není oprávněna obsah časopisu Helios nebo jakoukoli jeho část zpracovávat, upravovat, pozměňovat a jinak zasahovat do obsahu časopisu Helios nebo jakékoli jeho části, jakož ani reprodukovat, distribuovat nebo využívat pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu COLOPLAST a.s. a její organizační složky COLOPLAST A/S odštěpný závod. Obsah časopisu Helios lze stahovat, kopírovat a tisknout výlučně pro osobní nekomerční potřeby.

Zavřít

Objednávka vzorku

Děkujeme

Vaše objednávka vzorku byla úspěšně přijata

Prohlédněte si verzi pro počítač