Zavřít
view countries map 
Coloplast webové stránky ve 32 zemích

Vyhledat webové stránky v jiné zemi

Zpět na české webové stránky Coloplast

Najděte webové stránky Coloplastu ve vaší zemi

Život se stomií

Získejte další informace o životě se stomií a o tom, jak si udržet zdravou peristomální kůži a také odkazy na několik online nástrojů, které vám pomohou najít správné pomůcky a vyřešit problémy.

Zkušenosti se životem se stomií

Jak zachovat zdravou pokožku kolem stomie?

Jak zachovat zdravou pokožku kolem stomie?

Péčí o stomii a kůži kolem ní lze zajistit, aby stomický sáček co nejlépe držel a nepodtékal. I díky tomu se člověk může v každé situaci cítit bezpečně a sebejistě. Zjistit více
Zavřít

Udržujte pokožku v okolí stomie v dobrém stavu

Stomici se často opakovaně setkávají s podrážděním kůže. Aby bylo nošení sáčku pohodlné a bez starostí, je důležité kůži chránit a udržovat ji v dobrém stavu.

Bludný kruh podráždění

Podtečení stomické pomůcky znamená, že se výměšky ze stomie dostaly do kontaktu s kůží. I malé množství stolice, která se dostane pod podložku, může poškodit kůži v okolí stomie, což může vést ke kožním komplikacím a dalšímu podtečení.

Tím dochází k začarovanému kruhu – netěsnost je stále větší a kůže stále podrážděnější – a tomu je nutné zamezit.

Šest bodů pro zdravou kůži v okolí stomie:

 1. Před nalepením pomůcky se ujistěte, že je kůže čistá a zcela suchá.
 2. Vystřihněte otvor v podložce tak, aby přesně odpovídal průměru stomiePo operaci je normální, že se tvar vašeho těla mění. Je důležité, abyste si pravidelně měřili velikost stomie a nespoléhali se na rozměr, který jste naměřili před několika dny nebo týdny. K měření velikosti stomie použijte šablonu, kterou najdete v každém balení stomických sáčků.
 3. Pravidelně kontrolujte velikost své stomie (zejména pokud máte kýlu).
 4. Jakmile je pomůcka nalepena, mírně přitlačte prstem a aspoň 30 sekund lepicí materiál uhlazujte.
 5. Jakmile pocítíte svědění nebo nepohodlí, vyměňte pomůcku.
 6. Používejte vhodný typ stomické pomůcky a stomického příslušenství pro svůj tělesný profil.

Otestujte svůj tělesný profil >

Zjistěte více o pravidelné výměně stomických pomůcek >

Zavřít
Jak najít nejvhodnější pomůcku?

Jak najít nejvhodnější pomůcku?

Každé tělo je jiné a v průběhu času se mění. Stomická operace je velká změna. Proto je vhodné seznámit se podrobněji s tím, jak si pořídit správnou stomickou pomůcku. Zjistit více

V měsících a letech následujících po operaci stomie lze na těle zaznamenat určité změny. Může to být například: 

 • přibývání nebo úbytek na váze během zotavování
 • záhyby nebo zjizvení kůže v okolí stomie
 • kýla ve spojitosti se stomií

Vzhledem k těmto změnám je důležité překontrolovat, zda je pro vás stomický sáček, který používáte, i nadále vyhovující.

Pokud se stane, že povrch těla kolem stomie začne být nepravidelný a spíše vpadlý dovnitř, může být čas k přechodu na konvexní pomůcku, pokud máte kýlu, větší břicho nebo stomii v bouli, může být vhodná konkávní pomůcka.

Pomocí našeho internetového nástroje si můžete ověřit svůj aktuální tělesný profil. Tato aplikace vám také doporučí správné stomické pomůcky.

Ohledně výběru optimálního sáčku a doplňků můžete poradit se stomickou sestru nebo se obraťte na linku péče o klienty Coloplast Care 800 100 416.

Zavřít
Řešení potíží se sáčkem

Řešení potíží se sáčkem

Každý stomik se může setkat s potížemi se stomickým sáčkem, jako jsou nafukování nebo slepování sáčku. Přečtěte si, jak se můžete těmto nepříjemnostem vyhnout. Zjistit více
Zavřít

Problémy se sáčkem - nadouvání a slepování stěn sáčku

K nadouvání dochází, když se v sáčku nahromadí plyny, které způsobí jeho nafouknutí. Sáčky mají filtry s aktivním uhlím, které neutralizují větry a uvolňují je ze sáčku. Pokud je však kapacita filtru nedostatečná pro objem vznikajících plynů nebo pokud filtr zvlhne či se zanese pevnými výměšky ze stomie, hrozí, že se v sáčku budou hromadit plyny.
 Jak lze zabránit nadouvání sáčku? 
Jedním z kroků, jak zabránit nafouknutí sáčku, je minimalizovat objem plynu generovaného trávicím systémem. Jedním z řešení je důkladné žvýkání potravy a vyhýbání se potravinám a nápojům, které způsobují plynatost. Mohou to být ořechy, fazole, perlivé nápoje nebo šumivá vína.
Pokud se sáček nafoukne, můžete plyn z něj vypustit na toaletě (pokud používáte výpustný sáček nebo dvoudílný systém). Jeho nadouvání může zabránit také výměna sáčku. Další možností je použití jiného typu stomického sáčku a typu filtru.
Jak lze zabránit slepení stěn sáčku?

Ke slepení stěn sáčku dojde, když se v stomickém sáčku vytvoří podtlak a sáček se slepí. To brání průchodu sekretu ze stomie do spodní části sáčku a může se ucpat filtr. 
Nafouknutí vzduchu do sáčku před jeho nasazením eliminuje možnost vytvoření podtlaku. Kromě toho kapka oleje nebo lubrikačního deodorantu pomůže průchodu výměšků na dno sáčku.

Zavřít
Podrážděná kůže kolem stomie

Podrážděná kůže kolem stomie

Podráždění pokožky v okolí stomie je obvykle způsobeno podtékáním. Výměšky se dostanou pod stomickou položku, což je nepříjemné a sáček díky tomu nemusí správně držet. Zjistit více

Kůže v okolí stomie by měla vypadat stejně jako kůže na ostatních částech těla. Ihned po odstranění podložky může být trochu narůžovělá, pokud však nevybledne, nebo pokud je kůže porušená nebo poškozená, může se jednat o podráždění.

Jak to řešit? 

 • Sundejte stomickou podložku a zkontroluje se její rub. Vykazuje tato plocha stopy výměšků?
 • Odpovídá poškození a podráždění kůže tomu, co je vidět na lepicí vrstvě?
 • Sedí sáček kolem stomie? Je kvůli netěsnosti kůže vystavena výměšku ze stomie? Je třeba zhodnotit průměr a tvar stomie a ověřit, jestli je správná velikost otvoru v podložce. Jako vodítko lze použít odlepovací fólii sáčku a v případě potřeby upravit otvor tak, aby přesně odpovídal průměru a tvaru stomie.
 • V jaké poloze je otvor stomie vzhledem k úrovni povrchu kůže? Je nad úrovní kůže, ve stejné úrovni s kůží nebo pod úrovní kůže? Pokud je stomie ve stejné úrovni s kůží nebo pod úrovní kůže, nebo pokud se nachází v hlubokém záhybu, bude možná pro daný profil těla nutné použít jiný typ sáčku nebo příslušenství. Vhodnost lze ověřit pomocí nástroje na hodnocení tělesných profilů BodyCheck.
 • Došlo k narušení lepicí vrstvy? Pokud ano, může být sáček nutné vyměnit dříve. Je vhodné vyzkoušet častější výměnu.

Pokud má podráždění kůže způsobeno jinou příčinu, je třeba obrátit se na lékaře nebo stomickou sestru.

Zavřít
Zavřít

Objednávka vzorku

Děkujeme

Vaše objednávka vzorku byla úspěšně přijata

Prohlédněte si verzi pro počítač