Zavřít
view countries map 
Coloplast webové stránky ve 32 zemích

Vyhledat webové stránky v jiné zemi

Zpět na české webové stránky Coloplast

Najděte webové stránky Coloplastu ve vaší zemi

Poranění míchy

Úvod k poraněním míchy

Úvod k poraněním míchy

Poranění míchy má za následek ztrátu nebo poškození funkcí a způsobuje tak sníženou pohyblivost nebo citlivost. Mozek a mícha hrají klíčovou roli při ovládání tělesných funkcí. Zjistěte více o poranění míchy a s tím spojenými urologickými problémy
Zavřít

Úvod k poraněním míchy

Poranění míchy

Poranění míchy je široký termín zahrnující všechna poškození míchy. Jeho důsledkem je většinou určitý stupeň trvalé invalidity nebo ztráta citu v některých částech těla nacházejících se pod místem poranění.

Stupeň postižení závisí na rozsahu poranění a na tom, kde v rámci míchy vzniklo.

Mícha

Mícha je součástí centrálního nervového systému. Spolu s mozkem ovládá tělesné funkce, včetně pohybu a chování. Mícha je chráněna kostmi páteře a je chráněna čirou tekutinou zvanou mozkomíšní mok. Do míchy a z míchy vstupují a vystupují v různých místech nervy pro ovládání různých částí těla.

Mícha tvoří životně důležitou vazbu mezi mozkem a zbytkem těla – v případě poškození může dojít k narušení nebo úplné ztrátě citu a pohybu.

Moelle épinière

Poranění míchy spadají do čtyř kategorií

Stupeň, v jakém poranění míchy povede k potížím s močovým měchýřem a střevem, závisí do značné míry na dvou faktorech: zda je poranění úplné nebo neúplné a úroveň poranění míchy (vysoká nebo nízká). Poranění míchy lze rozdělit do čtyř skupin:

 • Úplné poranění: žádný vědomý pohyb ani cit pod místem zranění
 • Neúplné poranění: pod místem poranění je i nadále určitý stupeň citlivosti.
 • Tetraplegie (kvadriplegie): paralýza zahrnující většinu vnitřních orgánů a všech čtyř končetin.
 • Paraplegie: úplná nebo neúplná paralýza postihující nohy a někdy i vnitřní orgány, nikoli však paže.
Zavřít

Dobré vědět

Poranění míchy a problémy s močovým měchýřem

Poranění míchy a problémy s močovým měchýřem

Přibližně 80 % lidí s poraněním míchy trpí dysfunkcí močového měchýře. Zjistit více
Zavřít

Poranění míchy a potíže s močovým měchýřem

Dopad poranění míchy na močový měchýř může mít za následek mimovolní signály ke stažení přijímané močovým měchýřem, které způsobují únik moči neboli pomočování.

Naopak pokud močový měchýř signály ke stažení nedostává, nevyprazdňuje se a dochází k zadržování neboli retenci moči.

Důkladné a pravidelné vyprazdňování moči je nutné pro dobré zdraví a pro zabránění poškození ledvin. V případě poranění míchy je vhodné použít intermitentní katetrizaci.

Většina lidí s poraněním míchy má dysfunkci močového měchýře známou jako neurogenní močový měchýř, což znamená, že mají sníženou schopnost ovládání močového měchýře.

Typické příznaky potíží s močením spojených s poraněním míchy

 • Malé nebo velké množství moči unikající bez varování nebo bez pocitu nutkání jít na toaletu.

 • Neschopnost úplného vyprázdnění močového měchýře.
 • Infekce močových cest.
Zavřít
Péče o močový měchýř

Péče o močový měchýř

Existuje mnoho řešení problémů s močovým měchýřem. Vše závisí na tom, jestli trpíte močovou inkontinencí nebo retencí moči. Zjistit více

Péče o močový měchýř

Při poranění míchy následuje většinou rehabilitace s cílem žít co nejúplnější a maximálně nezávislý život. Existuje celá řada produktů, které mohou přispět ke zlepšení kvality života účinným řešením ztráty funkce močového měchýře.

Řešení retence močového měchýře

Při potížích s vyprazdňováním močového měchýře se obvykle používá intermitentní katétr. Prvním krokem bude najít katétr, který je vyhovující pro pacienta i jeho životní styl. Je důležité řídit se pokyny, pokud jde o technika a frekvenci jeho zavádění.

Řešení inkontinence moči

U mužů se k řešení močové inkontinence používají sběrné prostředky jako např. urinální kondomy a urinální sáčky. Urinální kondomy jsou návleky na penis typu kondomu propojené se sběrným sáčkem. Je důležité použít správnou velikost urinálního kondomu a současně vyhledat správný sběrný sáček podle množství úniku.

Více informací o tom, jak pečovat o močový měchýř >

Infekce močových cest

Přítomnost bakterií v močových cestách je poměrně běžná a ne vždy způsobuje infekci močových cest. Pokud však počet bakterií roste a dojde k jejich zmnožení nad určitou úroveň, může to způsobit infekci močových cest.

Symptomy Infekce močových cest

Příznaky infekce močových cest se liší a některé z nich mohou být málo postřehnutelné. Patří mezi ně:

 • tmavá moč výrazného zápachu
 • kalná moč
 • krev v moči
 • horečka nebo pocení
 • spasmus (křeč) močového měchýře 
 • zvýšené svalové kontrakce v noze

Pokud se objeví některé z uvedených příznaků, je třeba vyhledat lékaře.

Jak bránit vzniku infekce močových cest

Žádné definitivní řešení, jak se vyhnout infekcím močových cest neexistuje, existuje ale celá řada preventivních opatření, díky jimž lze přispět k prevenci vyhnout se recidivující infekci: 

 • Přísun dostatečně velkého množství tekutin – nejméně 1,5 l denně.
 • Dobrá osobní hygiena – zejména při katetrizaci.
 • Katetrizační režim – pravidelně vyplňovat záznamy o vyprazdňování močového měchýře.
 • Správné trávení – pravidelným vyprazdňováním střev lze snížit riziko infekce močových cest.

Dodržováním správné techniky a používáním potahovaného hydrofilního katétru lze také přispět ke snížení výskytu infekcí močových cest. 

Zavřít
Nejčastější otázky o poranění míchy

Nejčastější otázky o poranění míchy

Získejte odpovědi na nejčastější otázky o poraněních míchy a s tím souvisejících problémech s močovým měchýřem a tlustým střevem. Zjistit více
Zavřít

Najčastejší otázky

Co znamená poranění míchy?

Poranění míchy je obecný termín popisující poškození míchy. Poranění je obvykle způsobeno tlakem zlomených kostí krku nebo zad na míchu.

Co způsobuje poranění míchy?

Poranění míchy je nejčastěji důsledkem nějakého druhu traumatu, nejčastěji u dopravních nehod, pádů, násilí nebo úrazů při sportu. Může však také vyplývat i z infekce míchy a určitých zdravotních potíží, včetně roztroušené sklerózy a rozštěpu páteře.

Jak zlepšit svůj každodenní život?

Ačkoli poranění míchy je většinou trvalého charakteru, je často možné dosáhnout určitého stupně zlepšení prostřednictvím fyzioterapie a rehabilitace. K dispozici jsou různé metody, které pomáhají lidem s poraněním míchy žít co nejplnější a nejaktivnější život řešením komplikací, jako je např. ztráta ovládání močového měchýře, střev nebo pohlavních orgánů. 

Proč poranění míchy způsobuje potíže s močovým měchýřem?

Močový měchýř, v němž je ukládána moč, je ovládán nervovým systémem. Při poranění míchy je pravděpodobné, že nervy ovládající močový měchýř jsou poškozené a v důsledku toho je postižena i funkce močového měchýře. Někteří lidé zjistí, že potřebují močit častěji nebo s větším nutkáním, u jiných dochází k úniku moči, jiní zase mají potíže s vyprazdňováním močového měchýře.

Proč poranění míchy způsobuje střevní potíže?

Střeva jsou ovládána nervovým systémem. Při poranění míchy je pravděpodobné, že nervy ovládající střeva jsou poškozené a v důsledku toho je postižena i funkce střev.

Zavřít
Zavřít

Objednávka vzorku

Děkujeme

Vaše objednávka vzorku byla úspěšně přijata

Prohlédněte si verzi pro počítač