Zavřít
view countries map 
Coloplast webové stránky ve 32 zemích

Vyhledat webové stránky v jiné zemi

Zpět na české webové stránky Coloplast

Najděte webové stránky Coloplastu ve vaší zemi

Život s problémy s močovým měchýřem

Potíže s močovým měchýřem

Úvodem k potížím s močovým měchýřem

Potíže s močovým měchýřem nebo jiné urologické potíže mají významný vliv na zdraví a kvalitu života. K objasnění příčiny příznaků a vyloučení všeho potenciálně závažného je nutné vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Zjištěte více o problémech s močovým měchýřem
Zavřít

Úvodem k potížím s močovým měchýřem

Potíže s močovým měchýřem obvykle mají formu močové inkontinence (nechtěný únik moči) a retence moči (neschopnost vyprázdnit močový měchýř). Příičinou mohou být neurogenní poruchy – například poranění míchy, roztroušená skleróza a rozštěp páteře.

Inkontinence a retence mohou také souviset s věkem, nebo vyplývat z primárního fyzického onemocnění způsobeného dysfunkcí močového měchýře. Více informací o tom, jak funguje močový měchýř.

Inkontinence moči

Existují různé typy inkontinence moči a každý z nich má různé příznaky a příčiny. Nejčastějšími typy močové inkontinence jsou stresová inkontinence moči (SIM), urgentní inkontinence moči a smíšená inkontinence moči.

 • Ke stresové inkontinenci moči dochází, když jsou svaly pánevní dno pod náhlým zvýšeným tlakem (stres) příliš ochablé a neudrží uretrální svěrač uzavřený. Výsledkem je mimovolní únik moči během běžných činností – kýchání, kašel, smích, cvičení apod.
 • Urgentní inkontinence moči (nestabilita nebo nadměrná aktivita močového měchýře) je způsobena mimovolními a nekontrolovanými kontrakcemi svalů močového měchýře. Důsledkem je náhlé nutkání jít na toaletu a mimovolní únik moči ještě před vyprázdněním.
 • Smíšená močová inkontinence je kombinací stresové inkontinence moči a urgentní inkontinence moči.
 • Inkontinence z přetékání (moč odchází po malých množstvích, často nebo průběžně) je důsledkem neschopnosti vyprázdnit močový měchýř a vyskytuje se u lidí s poškozeným močovým měchýřem, ucpanou močovou trubicí nebo neurologickou vadou. V tomto případě má dotyčný pocit, že nikdy není schopen vyprázdnit močový měchýř úplně. Když se pokusí močit, vytéká moč pouze slabým proudem.

Retence moči

Retence moči může být způsobena překážkou v močových cestách, ochablostí svalů močového měchýře nebo neurogenním onemocněním, což je např. roztroušená skleróza, poranění míchy nebo rozštěp páteře. U všech těchto stavů dochází k přerušení signálu mezi mozkem a močovým měchýřem, což vede k dysfunkci vylučovací soustavy.

Infekce močových cest

Když se močový měchýř nevyprazdňuje, jak má, existuje zvýšené riziko vzniku infekce ve zbytkové moči v močovém měchýři. Pokud tato moč pravidelně neodchází, může to vést k dalším komplikacím (například infekce močových cest). Při zjištění příznaků retence moči je proto důležité vyhledat pomoc.

Zavřít

Dobré vědět

Příznaky potíží s močovým měchýřem

Příznaky potíží s močovým měchýřem

Příznaky potíží s močovým měchýřem nebo močí se liší v závislosti na tom, zda trpíte inkontinencí moči nebo retencí moči. Zjistit více

Příznaky potíží s močovým měchýřem

Příznaky potíží s močovým měchýřem nebo močovými cestami se budou lišit v závislosti na primární příčině. Základní funkcí močového systému je uchovávat moč v močovém měchýři a vyprazdňovat ji močovou trubicí.

Typické příznaky inkontinence moči

 • Únik moči.
 • Malé nebo velké množství moči unikající bez varování nebo bez pocitu nutkání jít na toaletu.
 • Mimovolní únik při kýchání, kašli, smíchu nebo cvičení.
 • Náhlé nutkání běžet se vymočit na toaletu.
 • Potřeba vstát a jít se vymočit dvakrát i víckrát za noc (nokturie).

Typické příznaky retence moči

 • Nepříjemné pocity.
 • Naléhavé nutkání k močení, proud moči se však nespouští.
 • Časté návštěvy WC.
 • Přerušovaný proud moči kvůli inkontinenci z přetékání.
 • Slabý proud moči.
 • Nadmutý podbřišek. 

Kdy se obrátit na lékaře

Mnoho lidí s potížemi s močovým měchýřem s návštěvou u lékaře otálejí, protože je jim z toho trapně. Tato návštěva je však nezbytná. Je totiž nutné objasnit, co příznaky způsobuje, a vyloučit cokoli potenciálně závažného.

Příčin potíží s močovou soustavou je celá řada a mohou souviset s řadou zdravotních problémů, včetně neurogenních i neneurogenních poruch.

Zavřít
 Příčiny potíží s močovým měchýřem

Příčiny potíží s močovým měchýřem

Na močový měchýř a schopnost močit může mít vliv celá řada zdravotních problémů. Příznaky závisí na primární příčině. Zjistit více
Zavřít

Příčiny potíží s močovým měchýřem

Zdravotní problémy způsobující potíže s močovým měchýřem nebo močovou soustavou se obecně dělí na problémy neurogenní povahy nebo neneurogenní povahy.

Existují problémy, které mohou způsobit retenci moči nebo zcela zabránit vyprázdnění močového měchýře. Zde je nutná katetrizace. Jiné stavy mohou způsobit inkontinenci moči. V takovém případě se jako pohodlné řešení u mužů nabízí urinální kondom a sběrný sáček.

Neurogenní problémy způsobující potíže s močením

Stavy způsobující poškození nervového systému zahrnují: 

 • Poranění míchy
 • Roztroušená skleróza
 • Rozštěp páteře
 • Diabetes mellitus
 • Mrtvice

Příznaky se liší v závislosti na tom, kde k neurologickému poškození dojde a jak je závažné.

Jiné zdravotní stavy způsobující potíže s močovým měchýřem

Příkladem neneurogenního problému způsobujícího močové potíže je benigní hyperplazie prostaty (BHP) známá také jako zbytnění prostaty. Muži s diagnózou BHP mají zvětšenou prostatu, což může mít vliv na jejich každodenní život, protože se zvětšující se prostatou se mohou objevit i příznaky v močové soustavě. Příznaky mohou být velmi nepříjemné a v případě, že jsou závažné, může být řešením intermitentní katétr, lék nebo operační zákrok.  

Další neneurogenní obtíže:

 • Ochabnutí svalstva pánevního dna v důsledku věku nebo porodu
 • Zbytnění prostaty (Benigní hyperplazie prostaty)
 • Operace prostaty nebo močového měchýře
 • Nádor močového měchýře
 • Injekční podání přípravku Botox do močového měchýře pro řešení inkontinence moči
 • Věk
Zavřít
Co je neurogenní močový měchýř?

Co je neurogenní močový měchýř?

Pokud dojde k narušení normálního vědomého ovládání močového měchýře, nazýváme tento stav obecně neurogenní močový měchýř. Zjistit více
Zavřít

Co je neurogenní močový měchýř?

Důsledkem neschopnosti řádného ovládání z centrálního nervového systému na základě neurologické poruchy je neurogenní močový měchýř.

Neurogenní močový měchýř se může objevit v důsledku těchto stavů:

 • poranění míchy
 • roztroušená skleróza
 • rozštěp páteře
 • cukrovka typu 2
 • parkinsonova choroba 
 • mrtvice
 • nádorová onemocnění mozku 

Neurogenní močový měchýř znamená, že normální proces plnění a vyprazdňování močového měchýře nefunguje správně a močový měchýř se tak buď plní bez řádného vyprazdňování, nebo se vyprazdňuje neočekávaně. Příznaky potíží s močovou soustavou se liší v závislosti na tom, kde k neurologickému poškození dojde a jak je závažné.

Různé typy neurogenního močového měchýře

Neurogenní močový měchýř může být retentivní, což znamená, že zadržuje moč, která by mohla způsobit infekci nebo jiné závažné potíže, nebo může být hyperaktivní. Obvyklou příčinou hyperaktivního močového měchýře jsou spasmy svalů močového měchýře a tento problém je spojen hlavně s příznaky urgentní inkontinence.

Řešení obtíží s neurogenním močovým měchýřem

Příznaky neurogenního močového měchýře je nutné řešit řádným způsobem.

Pokud močový měchýř ztratil svou přirozenou schopnost vyprazdňování, je doporučeným řešením katetrizace.

 Pokud se močový měchýř vyprazdňuje nečekaně, je doporučeným řešením sběrný močový systém.

Zavřít
Jak funguje vylučovací soustava

Jak funguje močový měchýř a vylučovací soustava

Vylučovací soustava tvoří všechny části těla sloužící k tvorbě moči a jejímu uchovávání a vylučování. Zjistit více
Zavřít

Jak funguje močový měchýř

Moč se tvoří v ledvinách a proudí z ledvin močovody do močového měchýře. V močovém měchýři se moč ukládá, dokud z těla neodejde močovou trubicí. Tento tok z močového měchýře do močové trubice je ovládán svěrači, které otevírají a zavírají vývod z močového měchýře. Svěrače jsou pak ovládány svaly pánevního dna. Zdravý močový měchýř vylučuje moč kontrolovaným, obvykle vůlí ovládaným způsobem, přičemž průměrný člověk močí 4 krát až 8 krát denně.

Aktivita močového měchýře je regulována centrálním a periferním nervovým systémem. Když receptory roztažení stěny močového měchýře sdělí mozku, že je močový měchýř naplněný, vzniká nutkání močit. Při dysfunkci močového měchýře však nemusí být člověk schopen nutkání nechat moč vyjít potlačit. Potíže s močovým měchýřem mohou mít za následek močovou inkontinenci nebo retenci moči.

Inkontinence moči

Inkontinence moči je vůlí neovladatelný únik moči. Existují různé typy inkontinence. Každý z nich má různé příznaky a příčiny.

Retence moči

Retence moči může být způsobena překážkou v močových cestách, ochablostí svalů močového měchýře nebo neurogenním onemocněním, což je např. roztroušená skleróza poranění míchy nebo rozštěp páteře. U všech těchto stavů dochází k rušení signálu mezi mozkem a močovým měchýřem, což vede k dysfunkci.

Neurogenní močový měchýř

Neurologické stavy mohou způsobit poškození nervového systému postihující močový měchýř a vést k retenci moči nebo k hyperaktivitě močového měchýře, kde může být příznakem jak urgentní inkontinence, tak únik. 

Zavřít
Péčo o močový měchýř

Péče o močový měchýř

Existuje celá řada dostupných možností řešení potíží s močovým měchýřem v závislosti na konkrétním problému. Zjistit více
Zavřít

Péče o močový měchýř

Potíže s močovým měchýřem se obvykle projevují jako močová inkontinence (únik moči) a retence moči (neschopnost vyprázdnit močový měchýř). Mohou vznikat v důsledku neurogenních poruch, jako je například poranění míchy, roztroušená skleróza a rozštěp páteře. Inkontinence a retence také mohou souviset s věkem nebo mohou být důsledkem základního tělesného onemocnění způsobeného poruchou funkce močového měchýře. 

Jak se o močový měchýř starat?

Potíže s močovým měchýřem se musí náležitě řešit. Pokud se neléčí, mohly by vést k vážným zdravotním potížím. 

Existuje mnoho možností, které pomáhají zvládat potíže s močovým měchýřem:

 • cviky pro posílení pánevního dna
 • trénink močového měchýře
 • katétry
 • sběrné močové pomůcky
 • změna životního stylu
 • léky
 • chirurgický zákrok

Cviky pro posílení pánevního dna

Cviky pro pánevní dno jsou určeny k posílení svalů pánevního dna. Tak pomohou omezit močovou inkontinenci.

 • Pomalu stáhněte a zvedněte svaly pánevního dna a v této poloze vydržte po dobu pěti sekund, pak uvolněte.
 • Rychle stahujte a uvolňujte svaly pánevního dna.

Tato cvičení musíte provádět pravidelně a může trvat několik měsíců, než zpozorujete výrazné zlepšení.

Trénink močového měchýře

Trénink měchýře vede k nácviku postupného rozpínání močového měchýře, aby mohl pojmout větší objemy moči. To napomáhá omezit močovou inkontinenci.

Katétry

Čistá intermitentní katetrizace (ČIK) je účinná technika péče o močový měchýř založená na pravidelném a úplném vyprazdňování močového měchýře pomocí katétru. Lidé, kteří používají k vyprazdňování močového měchýře katetrizaci, ji obvykle potřebují provádět 4 až 6krát denně.

Seznamte se s nabídkou katétrů >

Sběrné močové systémy (pro muže)

Pro muže, kteří trpí únikem moči (mužská inkontinence), jsou účinným a pohodlným řešením urinální kondomy. Urinální kondom se navléká na penis a je spojený se sběrným močovým sáčkem obvykle připevněným k noze.

Seznamte se s nabídkou sběrných močových systémů >

Změna životního stylu

Zvládání příznaků může u některých lidí zahrnovat i změnu životního stylu. Sem patří např. změna stravy, aby se omezila zácpa, a snížení konzumace kofeinových nápojů.

Načasování příjmu tekutin na určitou dobu může také pomoci naplánovat vhodnější dobu pro vyprázdnění močového měchýře tak, aby to nenarušovalo spánek nebo čas, kdy je člověk venku.

Léky

Léky se předepisují na všechny typy inkontinence, ale obecně jsou nejvhodnější u nutkavé inkontinence, zvláště ve spojení se cviky pánevního dna a tréninkem močového měchýře. Stresová inkontinence se obvykle řeší bez léků.

Chirurgický zákrok

Potíže s močovým měchýřem řeší řada různých chirurgických zákroků. Na typu a příčině inkontinence záleží výběr vhodného chirurgického zákroku.

Zavřít
 Nejčastější otázky ohledně potíží s močovým měchýřem

Nejčastější otázky ohledně potíží s močovým měchýřem

Zde jsou odpovědi na nejčastější dotazy týkající se potíží s močovým měchýřem a jejich řešení. Zjistit více

Tato část je určena jako vodítko pro často kladené dotazy. Při jakýchkoli potížích s močovým měchýřem je nutné obrátit se na lékaře.

Co je inkontinence moči?

Inkontinence moči je lékařský termín pro neschopnost ovládat uvolňování moči. 

Co je neurogenní močový měchýř? 

Neurogenní močový měchýř znamená stav dysfunkce močového měchýře v důsledku neurologického poškození.

Jaké jsou známky a příznaky inkontinence moči?

Mezi typické známky a příznaky patří:

 • samovolný únik moči bez nějakého náznaku nebo bez nutkání odejít na toaletu
 • samovolný únik moči při kýchání, kašlání, smíchu nebo cvičení
 • náhlé nutkání spěchat na záchod buď před únikem moči, nebo během něj
 • potřeba vstát a jít se vymočit víckrát za noc (nokturie)

Co způsobuje močovou inkontinenci?

Mezi možné příčiny patří:

 • poškození nebo ochablost svalstva pánevního dna (nejčastěji kvůli těhotenství a porodu)
 • potíže s ovládáním svalstva močového měchýře (nadměrná nebo nedostatečná aktivita močového měchýře)
 • neurogenní stavy ovlivňující volní uvolnění moči (např. poranění míchy, roztroušená skleróza nebo rozštěp páteře)
 • zbytnění prostaty 
 • infekce močových cest
 • cukrovka typu 2

Je inkontinence moči přirozenou součástí stárnutí?

I když je s postupujícím věkem inkontinence častější, nejsou jí postiženi pouze starší lidé. Účinná řešení jsou k dispozici, takže by inkontinence u nikoho neměla být překážkou k plnohodnotnému a aktivnímu životu bez ohledu na věk. 

Znamená inkontinence moči konec společenského života?

Inkontinenci je možné účinně řešit. Lékař nebo zdravotní sestra by měli být schopni pomoci najít řešení, které umožňuje pokračovat ve společenském životě a v každodenní činnosti. 

Lze močovou inkontinenci léčit?

Většinu typů inkontinence lze léčit nebo zlepšit pomocí změny životního stylu, cviků svalstva pánevního dna, tréninku močového měchýře, léků nebo chirurgického zákroku. Pokud léčba není možná, případně je nutné jen dočasné řešení, mohou být velmi praktické produkty, jako jsou např. katétry, urinální kondomy (u mužů) nebo produkty pro absorpci moči. 

Co je katétr?

Katétr je měkká plastová hadička, která se skrze močovou trubici zavádí do močového měchýře a umožňuje odvod moči. Katétr lze použít k zajištění úplného vyprázdnění močového měchýře.

Proč je důležité vyprazdňovat močový měchýř?

Pokud k vyprazdňování močového měchýře nedochází pravidelně, může dojít k infekci močových cest. Infekce začíná v močovém měchýři, může však postoupit až do ledvin a způsobit jejich poškození. Infekci může způsobit i malé množství moči v močovém měchýři. 

Lze snížit příjem tekutin, aby se močový měchýř nemusel vyprazdňovat tak často?

Ne. Dostatečný denní příjem tekutin má zásadní význam pro udržení dobrého stavu močového systému. Dospělá osoba by měla vypít přibližně 1 500 ml denně a celkem denně požít celkem asi 3 litry tekutin – včetně tekutin v běžné stravě.

Jak se pozná infekce močových cest?

Příznaky infekce močových cest se liší a mohou být málo postřehnutelné. Patří mezi ně:

 • tmavá moč výrazného zápachu
 • krev v moči
 • kalná moč
 • horečka nebo pocení
 • spasmus (křeče) močového měchýře
 • zvýšené svalové kontrakce v noze

V případě jakéhokoli z výše uvedených příznaků je nutné obrátit se na lékaře. 

Co dělat v případě častých infekcí močových cest?

Riziko infekce močových cest zvyšují intermitentní katétry. Ve srovnání s jinými typy katétrů (např. permanentní trvale zavedené katétry) je ovšem u intermitentních katétrů riziko infekce močových cest méně pravděpodobné.

Jak zabránit infekci močových cest související s katétrem?

Existují způsoby, jak snížit riziko infekce močových cest kvůli katétrům:

 • Při provádění katetrizace je nutné zajistit čistotu rukou i zařízení.
 • Během dne je nutné vypít dostatečné množství tekutiny k propláchnutí močových cest.
 • Při provádění katetrizace je vždy nutné ujistit se o dokonalém vyprázdnění močového měchýře.
 • Podrobnější informace o frekvenci katetrizace a jejích technikách sdělí odborný lékař.

Návod na správné provádění katetrizace >

Zavřít
Zavřít

Objednávka vzorku

Děkujeme

Vaše objednávka vzorku byla úspěšně přijata

Prohlédněte si verzi pro počítač