Zavřít
view countries map 
Coloplast webové stránky ve 32 zemích

Vyhledat webové stránky v jiné zemi

Zpět na české webové stránky Coloplast

Najděte webové stránky Coloplastu ve vaší zemi

Rozštěp páteře

Úvod k rozštěpu páteře (spina bifida)

Úvod k rozštěpu páteře

Spina bifida znamená doslova otevřená páteř. Toto onemocnění je důsledkem vady páteře, která vzniká ještě před narozením dítěte. Poškození míchy může nejen zhoršit pohyblivost, ale také negativně ovlivnit funkci močového měchýře a střev. Přečtěte si více o rozštěpu páteře

Úvod k rozštěpu páteře

Rozštěp páteře je vrozená vada páteře. Závažnost onemocnění spina bifida závisí na tom, kde podél páteře dochází k rozštěpu, na velikosti otvoru, zda postiženou oblast zakrývá kůže a zda jsou nebo nejsou postiženy míšní nervy. Specifické rysy rozštěpu páteře se liší, obecně jde však o to, že nejsou plně zformovány obratle, které tvoří páteř, a mohou být mezi nimi mezery.

V závažných případech může i jeden nebo více obratlů chybět, čímž dochází k odkrytí míchy. Poškození nervů znamená postižení nervů ovládajících funkci močového měchýře a střev.

Najčastější typy rozštěpu páteře

V rozmezí od nejzávažnějšího až po méně závažné jsou nejčastější tyto typy rozštěpu:

 • myelomeningokéla
 • meningokéla
 • spina bifida occulta

Myelomeningokéla

Meningokéla

Spina bifida occulta


Myelomeningocele

Meningocele

Myelomeningokéla je místo, kde je pravděpodobné ochrnutí nohou a kde je v 80 % případů pravděpodobná dysfunkce močového měchýře nebo střev nebo obojího. K tomuto stavu dochází, když otvorem v páteři vyhřezává poškozená mícha a nervy spolu s plenami (ochranné membrány centrálního nervového systému) a mozkomíšním mokem.

 

Při meningokéle otvorem v páteři vyhřezávají míšní pleny, a to v sáčku, který je také naplněn mozkomíšním mokem.
Obecně je meningokéla spojena s menším stupněm postižení než myelomeningokéla, potíže s močovým měchýřem a střevem jsou ale možné.

Spina bifida occulta je poměrně častý stav – může ho mít asi desetina lidí. Většina z nich netrpí žádnými obtížemi ani nemají jiné příznaky. Ale asi v jednom z 1 000 případů může v postižené oblasti dojít k uskřinutí míchy mezi kostmi páteře. Některé z účinků lze pozorovat již v dětství, např. potíže s močovým měchýřem a střevem, nebo bolest v nohou. 

Prevence rozštěpu páteře

Počet dětí narozených s rozštěpem páteře klesá v důsledku většího počtu žen užívajících doplňky kyseliny listové před a po otěhotnění v kombinaci s programy screeningu k identifikaci tohoto stavu v rané fázi těhotenství. V Evropě se s postižením s rozštěpem páteře rodí přibližně čtyři z 10 000 dětí.

Zavřít

Dobré vědět - Spina Bifida

Rozštěp páteře a potíže s močovým měchýřem

Rozštěp páteře a potíže s močovým měchýřem

Děti narozené s rozštěpem páteře můžou trpět inkontinencí močového měchýře a střevní inkontinencí, bez ohledu na místě na páteři, kde k rozštěpu došlo. Zjistit více
Zavřít

Rozštěp páteře a potíže s močovým měchýřem

Většina dětí s rozštěpem páteře má dysfunkci močového měchýře známou jako neurogenní močový měchýř, což znamená, že mají sníženou schopnost ovládání močového měchýře. Neurogenní močový měchýř může vést buď ke spastickému měchýři nebo k ochablosti svalstva močového měchýře.

Ochablé svalstvo močového měchýře

Nejčastějším typem dysfunkce močového měchýře je u rozštěpu páteře ochablé svalstvo močového měchýře. Močový měchýř nadměrně roztáhne, což umožňuje, aby se v něm před vypuzením ukládalo extrémně velké množství moči. Močový měchýř se může roztáhnout tak, že udrží až 2 000 ml moči, což může vést k inkontinenci. K ochablosti svalstva močového měchýře dochází v případě rozštěpu páteře velmi často ve spojení s poruchou funkce svěrače, kdy se svěrač neotevře do močové trubice.

Spastický močový měchýř

Jedná se o stav, kdy je močový měchýř velmi tuhý, což znamená, že není schopen se roztáhnout a neudrží proto tolik moči jako obvykle. Kromě toho nemusí dojít k jeho úplnému vyprázdnění, což zvyšuje riziko infekce močových cest, protože zbytková moč působí jako louže, v níž mohou volně růst bakterie.

Typické příznaky spastického močového měchýře jsou:

 • potřeba častého vyprazdňování močového měchýře
 • nekontrolovaný únik
 • spontánní vyprazdňování.
Zavřít
Péče o močový mechýř při rozštěpu páteře

Péče o močový měchýř

Inkontinence je složitý problém, který má fyzický i společenský rozměr. Ze strany rodičů může být nutné běžné činnosti (nakupování nebo výlety veřejnou dopravou) pečlivě plánovat tak, aby na trase byla toaleta. Zjistit více

Dopad močové inkontinence na společenský život

Většina dětí s rozštěpem páteře nemůže močit přirozeně. Dítě nemusí být schopno nijak ovládat to, kde se bude nebo nebude moci vymočit a nemusí být také schopno úplně vyprázdnit močový měchýř.

U dítěte může inkontinence vést k sociálním těžkostem a vyloučení ze strany vrstevníků např. může přijít o účast na akcích s přespáním a školních výletech. Nemusí mít také možnost nosit módní oblečení, pokud má na sobě pleny. U dětí a mladých lidí s inkontinencí mohou být běžné pocity úzkosti a toho. Podobně to můžou cítit i rodiče.

Proč je je důkladné vyprazdňování močového mechýře tak důležité?

Moč je tvořena nadbytečnou vodou a zplodinami tělesného metabolismu. Moč se tvoří v ledvinách (1) a poté jde do močového měchýře (2). Moč vytéká z měchýře přes močovou trubici (3) ven z těla.

Pokud pravidelně nedochází k vyprazdňování močového měchýře dítěte, může se rozvinout infekce.

Infekce začíná v močovém měchýři, může však postoupit až do ledvin a způsobit poškození – a někdy naneštěstí i smrt. Infekci může způsobit i malé množství moči v močovém měchýři.

Močový měchýř je proto zpravidla nutné vyprazdňovat nejméně 4 krát až 6 krát denně.

 

Vyprázdňování močového měchýře dítěte pomocí katétru

Většina dětí s rozštěpem páteře nedokáže močový měchýř vyprázdnit přirozeným způsobem.

Při katetrizaci se močový měchýř vyprazdňuje pomocí tenké plastové hadičky zvané katétr, což představuje snadný a bezbolestný způsob, jak dítěti pomoci s močením.

Katétr se jemně zatlačí do močové trubice (tj. tam, odkud moč vychází) a dojde tím k vyprázdnění močového měchýře.

Dokud dítě nedosáhne věku zhruba 5 let, je nutné mu s vyprázdněním močového měchýře pomáhat. Jedná se o jednoduchou a bezbolestnou technikou. I když se to zprvu může zdát obtížné, většina lidí si na to brzy zvykne.

Návod k použití katétrů >

Jak dětem pomáhat s vyprazdňováním močového měchýře

Protože každé dítě je jiné, je důležité zvolit katétr, který je vhodný pro jeho individuální potřebu, a to kdykoliv. Jakmile je dítě připraveno, můžeme mu začít pomáhat převzít odpovědnost za způsob, jakým vyprazdňuje svůj močový měchýř. Pomáhat dítěti s cévkováním je nutné, dokud nedosáhne věku asi pěti let.

Proč je vyprazdňování močového měchýře tak důležité

Pro rodiče i dítě je důležité rozumět tomu, proč je vyprazdňování močového měchýře tak důležité a vypěstovat si správný režim.
Cílem dobré péče o močový měchýř je:
obecně zabránit poškození ledvin a infekci získat kontinenci močového měchýře zlepšit kvalitu života dítěte a pomoci dítěti k nezávislosti 

Začínáme

Před zahájením vyprazdňování močového měchýře se vždy poraďte s lékařem nebo zdravotní sestrou, abyste měli správné pokyny k používání katétru.Společně s odborným zdravotnickým pracovníkem se rozhodněte, jaký typ katétru rodiči i dítěti nejlépe vyhovuje a naplánujte, jak často provádět katetrizaci. Močový měchýř je obvykle nutno vyprazdňovat 4 krát až 6 krát denně – to však může záviset na příjmu tekutin a tělesné aktivitě.

 

Zobrazit nabídku katétrů >

Zavřít
Nejčastější otázky o rozštěpu páteře

Nejčastější otázky k rozštěpu páteře

Rozštěp páteře může negativně ovlivnit ovládání močového měchýře a činnost střev. Prostudujte si nejčastější otázky a odpovědi týkající se tohoto problému. Zjistit více

Proč rozštěp páteře způsobuje potíže s močovým měchýřem?

Močový měchýř, v němž je se ukládá moč, je ovládán nervovým systémem. Protože rozštěp páteře způsobuje poškození nervů, může být postižena i funkce močového měchýře.
Někteří lidé zjistí, že potřebují močit častěji nebo s větším nutkáním, u jiných dochází k úniku moči, jiní zase mají potíže s vyprazdňováním močového měchýře.

Jak mohou potíže s močovým měchýřem ovlivnit zdraví?

Pokud pravidelně nedochází k vyprazdňování močového měchýře, může dojít k infekci. Infekce začíná v močovém měchýři, může však postoupit až do ledvin a způsobit jejich poškození. Infekci může způsobit i malé množství moči v močovém měchýři.
Pokud není člověk schopen nutkání k močení ovládat, může docházet k mimovolnímu úniku moči.

Jak zvládat potíže s močovým měchýřem?

K dispozici je řada metod a produktů, včetně katétrů, urinálních kondomů pro muže a inkontinenčních pomůcek. Pomoc při hledání správného produktu podle osobních potřeb poskytne linka podpory Coloplast Care 800 100 416.

Co je katétr?

Katétr je měkká plastová hadička, která se přes močovou trubici zavádí do močového měchýře a umožňuje odvod moči.

Bolí zavádění katétru?

Ne. Při vstupu katétru může být cítit určitý tlak. V případě nepříjemného pocitu nebo potíží při zavádění katétru je vhodné udělat si krátkou přestávku. Je možné, uvolnit se hlubokým dýcháním nebo odkašláním. Při bolestivém zavádění je potřeba obrátit se na lékaře nebo zdravotní sestru.

Stačí močový měchýř vyprázdnit jen ráno a večer?

Ne. Je třeba řídit se plánem předepsaným lékařem. Močový měchýř je zpravidla nutné cévkovat nejméně 4–6 krát denně.

Lze snížit příjem tekutin, aby se močový měchýř nemusel vyprazdňovat tak často?

Ne. Dostatečný denní příjem tekutin má zásadní význam. Zachovává se díky tomu zdravý stav močového systému, který zůstává čistý.

Co je když moč zakalená nebo tmavá a má podivný zápach?

V tomto případě se může jednat o infekci. Je potřeba kontaktovat lékaře.

Co dělat v případě častých infekcí močových cest?

Riziko infekce močových cest zvyšují intermitentní katétry. Ve srovnání s jinými typy katétrů (např. permanentní trvale zavedené katétry) je ovšem u intermitentních katétrů riziko infekce močových cest méně pravděpodobné. Existují způsoby, jak snížit riziko infekce močových cest:

 • Během dne musíme vypít více tekutiny – v podstatě nejde o nic jiného než propláchnutí močových cest.
 • Při provádění katetrizace je vždy nutné ujistit se o dokonalém vyprázdnění močového měchýře.
 • Je vhodné zvýšit počet provedených katetrizací denně.
 • Při provádění katetrizace je nutné zajistit hygienu rukou i pomůcek.
 • Znovu přehodnotit využívání čisté intermitentní katetrizace >

Co dělat, pokud moč uniká i nadále?

Únik moči může nastat z různých důvodů:

 • K úniku moči může dojít při infekci močových cest. Při podezření na tuto infekci je nutné vyhledat lékaře. Mezi typické příznaky, které je třeba si uvědomit, patří:
 • Tmavá moč výrazného zápachu
 • Kalná moč
 • Krev v moči
 • Horečka/pocení
 • Spasmus močového měchýře
 • Zvýšené svalové kontrakce v noze
 • Provádí-li se katetrizace méně častěji než čtyřikrát denně, může dojít k úniku, protože se neprovádí dostatečně často.
 • Zvážíme častější katetrizaci, abychom zabránili zvyšování tlaku na močový měchýř.
 • Při provádění katetrizace je vždy nutné ujistit se o dokonalém vyprázdnění močového měchýře. Opětovně vyhodnocujeme techniku zavádění intermitentního katétru (odkaz na animaci).
 • Při provádění katetrizace více než sedmkrát denně a přetrvávajících potížích s únikem moči se případně obrátíme na lékaře (viz níže).
 • K úniku může dojít i z důvodu mimovolního spasmu nebo stahů močového měchýře (nejedná se tedy o případ IMC).
 • Zeptáme se lékaře na možnosti léků na předpis, které močový měchýř uvolní.
 • Pokud k úniku dochází hlavně při fyzickém cvičení, je třeba zvážit katetrizaci ještě před zahájením cvičení. 
Zavřít
Zavřít

Objednávka vzorku

Děkujeme

Vaše objednávka vzorku byla úspěšně přijata

Prohlédněte si verzi pro počítač