Zavřít
view countries map 
Coloplast webové stránky ve 32 zemích

Vyhledat webové stránky v jiné zemi

Zpět na české webové stránky Coloplast

Najděte webové stránky Coloplastu ve vaší zemi

Roztroušená skleróza

Learn more about multiple sclerosis

Úvod do roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (skleróza multiplex) je degenerativní stav, který ovlivňuje centrální nervový systém (komunikace mozku a míchy). To může narušit kognitivní a tělesné funkce včetně ovládání močového měchýře. Získejte více informací o roztroušené skleróze
Zavřít

Úvod k roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza (skleróza multiplex) je zánětlivé onemocnění, při kterém dochází k poškození obalů nervových buněk v mozku a míše. Výraz "skleróza" vlastně znamená zjizvení a výraz "mnohočetné" souvisí s tím, že k zjizvení může dojít na mnoha různých místech mozku a míchy.

Centrální nervový systém

Centrální nervový systém, který se skládá z mnoha nervových vláken, přenáší informace z mozku a míchy do různých částí těla a zpět. Nervová vlákna jsou obklopena ochranným pláštěm z myelinu, který je pomáhá izolovat a zajišťuje, aby se informace, které přenášejí - nervové impulsy - šířily rychle a správně. U lidí s roztroušenou sklerózou je myelinový obal kolem nervových vláken poškozen nebo zjizven. Tím se přeruší přenos informací přenášených nervy a může dojít k narušení celé řady tělesných funkcí.

 
Roztroušená skleróza může vést k:

 • problémům s močením a vyprazdňováním,
 • fyzickým omezením,
 • únavě,
 • kognitivním poruchám.

 

Existují čtyři typy roztroušené sklerózy. Jsou to:

 • recidivující-remitentní,
 • primárně progresivní,
 • sekundárně progresivní,
 • primárně relabující.

 

V Evropě a Severní Americe trpí roztroušenou sklerózou každý osmý člověk, což z ní činí nejčastější příčinu neurologického postižení u mladých dospělých. Příznaky se obvykle poprvé objeví mezi 20. a 40. rokem života. Roztroušená skleróza je přibližně dvakrát častější u žen než u mužů.

Není známo, co roztroušenou sklerózu způsobuje, i když se předpokládá, že jde o kombinaci genetických faktorů a vlivů prostředí.

Zavřít

Dobré vědět - Skleróza multiplex

Roztroušená skleróza a problémy s močovým měchýřem

Roztroušená skleróza a problémy s močovým měchýřem

Více než polovina pacientů s roztroušenou sklerózou trpí problémy s močovým měchýřem. Příznaky bývají individuální. Zjistit více
Zavřít

Roztroušená skleróza a potíže s močovým měchýřem

Mnoho lidí s roztroušenou sklerózou má dysfunkci označovanou jako neurogenní močový měchýř, což znamená sníženou schopnost ovládání močového měchýře. Někteří lidé zjistí, že potřebují močit častěji nebo s větším nutkáním, u jiných jsou zase potíže s vyprazdňováním močového měchýře nebo mají pocit neúplného vyprázdnění.

Pokud se potíže s močovým měchýřem neléčí, mohou mít závažně škodlivý vliv na průběh onemocnění a následně vysoký vliv na kvalitu života.
Níže uvedené příznaky mohou být jedním z prvních příznaků roztroušené sklerózy, může k nim však docházet i v průběhu tohoto onemocnění.

Inkontinence moči

 • únik moči
 • malé nebo velké množství moči unikající bez varování nebo bez pocitu nutkání jít na toaletu
 • mimovolný únik při kýchání, kašli, smíchu nebo cvičení
 • náhlé nutkání na močení
 • potřeba jít se vymočit i vícekrát za noc (nokturie)

Retence moči

 • prodlení při močení, kdy je obtížné spustit proud moči
 • naléhavé nutkání k močení, proud moči se však nespouští
 • časté návštěvy toalety
 • přerušovaný proud moči kvůli inkontinenci z přetékání
 • slabý proud moči
 • nadmutý podbřišek 

Infekce močových cest

Infekce močových cest má na roztroušenou sklerózu škodlivý účinek a může dokonce přispět k relapsu. Když se tělo snaží bojovat s infekcí, vyvolává nadměrnou imunitní aktivitu a demyelinizaci (destrukci ochranného povlaku nervů). Proto je velmi důležité pravidelně vyprazdňovat močový měchýř, aby se infekci močových cest zabránilo.

Zjistit více

Produkty, které mohou pomoci zvládnout potíže s močovým měchýřem spojené s roztroušenou sklerózou:

 

Zavřít
Péče o močový měchýř při roztroušené skleróze

Péče o močový měchýř

Roztroušená skleróza postihuje lidi různým způsobem. Mnozí z pacientů mají potíže s močovým měchýřem. Pokud se potíže s ovládáním močového měchýře neléčí, mohou způsobit další zdravotní problémy. Zjistit více

K dispozici je celá řada druhů léčby a produktů přispívajících k řešení potíží s močovým měchýřem. Potíže s močovým měchýřem jsou naštěstí jedním z nejlépe léčitelných příznaků roztroušené sklerózy.

Léčba retence moči

V případě potíží s vyprazdňováním močového měchýře nebo při neúplném vyprazdňování močového měchýře lékař určí, zda je nutné použít intermitentní katétr.

Prvním krokem bude najít katétr, který je vyhovující pro pacienta i jeho životní styl. Je důležité řídit se pokyny, pokud jde techniku a frekvenci cévkování.

Řešení močové inkontinence

S roztroušenou sklerózou může být spojeno i náhlé a úplné vyprázdnění močového měchýře (únik moči), ačkoli je méně časté než retence moči. Často se používají inkontinenční vložky, u mužů s močovou inkontinencí jsou nicméně mnohem pohodlnější a účinnější sběrné prostředky, např. urinální kondomy a sáčky na moč

Urinální kondomy jsou návleky na penis propojené s diskrétně umístěným sběrným sáčkem. Je důležité použít správnou velikost urinálního kondomu a současně vyhledat správný sběrný sáček podle množství úniku. 

Infekce močových cest

Přítomnost bakterií v močových cestách je poměrně běžná a ne vždy způsobuje infekci močových cest. Pokud však počet bakterií roste a dojde k jejich zmnožení nad určitou úroveň, může to způsobit infekci močových cest.

Symptomy Infekce močových cest

Příznaky infekce močových cest se liší a mohou být málo postřehnutelné. Patří mezi ně:

 • tmavá moč výrazného zápachu
 • kalná moč
 • krev v moči
 • horečka či pocení
 • spasmus močového měchýře (křeč močového měchýře)
 • zvýšené svalové kontrakce v noze

Pokud se objeví některé z uvedených příznaků, je třeba vyhledat lékaře.

Jak bránit vzniku infekce močových cest

Žádné definitivní řešení, jak se vyhnout infekcím močových cest neexistuje, existuje ale celá řada preventivních opatření, díky jimž lze přispět k prevenci vyhnout se recidivující infekci:

 • Přísun dostatečně velkého množství tekutin – nejméně 1,5 l denně.
 • Dobrá osobní hygiena při katetrizaci.
 • Katetrizační režim – pravidelné vyprazdňování močového měchýře.
 • Správné trávení – pravidelným vyprazdňováním střev lze snížit riziko infekce močových cest.

Zjistit více

Pomocí potahovaného hydrofilního katétru lze také přispět ke snížení výskytu infekcí močových cest. Produkty, které mohou pomoci zvládnout potíže s močovým měchýřem:

Zavřít
Nejčastější otázky o roztroušené skleróze

Nejčastější otázky o roztroušené skleróze

Zde najdete nejčastější dotazy týkající se potíží s roztroušenou sklerózou a souvisejícími potížemi s močovým měchýřem a vyměšováním. Zjistit více

Tato část je určena jako vodítko pro často kladené dotazy. Pokud jde o potíže s močovým měchýřem a střevem, vždy je nutné obrátit se na odborné zdravotnické pracovníky.

Jaké jsou příznaky?

Některé z nejčastějších příznaků roztroušené sklerózy jsou:

 • inkontinence moči
 • retence moči
 • fekální inkontinence
 • tělesná omezení
 • únava 
 • porucha kognitivní funkce

Je však nepravděpodobné, že osoba s roztroušenou sklerózou prodělá všechny tyto příznaky. Každý člověk je postižen odlišně v závislosti na rozsahu a místě poškození nervů.

Lze roztroušenou sklerózu léčit?

Druhů léčby přispívající k řešení příznaků roztroušené sklerózy je mnoho – některé léky mohou potenciálně progresi onemocnění zpomalit (léky upravující průběh onemocnění). Zvolená léčba bude zcela záviset na dotyčné osobě. Existují i metody, díky nimž lze přispět k řešení specifických komplikací roztroušené sklerózy, jako jsou potíže s močovým měchýřem a střevem.

Proč roztroušená skleróza způsobuje potíže s močovým měchýřem?

Močový měchýř, v němž je ukládána moč, je ovládán nervovým systémem. Roztroušená skleróza poškozuje nervy, může být proto postižena i funkce močového měchýře. Někteří lidé zjistí, že potřebují močit častěji nebo s větším nutkáním, u jiných dochází k potížím s vyprazdňováním močového měchýře. Někdy může u pacientů s roztroušenou sklerózou docházet k inkontinenci moči.

Jak lze řešit potíže s močovým měchýřem?

K řešení potíží s močovým měchýřem lze použít řadu metod, včetně katétrů, urinálních kondomů (u mužů) a jiných inkontinenčních pomůcek (inkontinenční vložky, inkontinenční pleny).

Proč roztroušená skleróza způsobuje střevní potíže?

Nervová zakončení nacházející se v konečníku upozorňují na potřebu uvolnění stolice při jejím vstupu do konečníku. U lidí s roztroušenou sklerózou se tento signál může ztratit nebo nemusí proběhnout v plném rozsahu, čímž dochází ke zvýšení rizika střevních potíží, např. zácpy, fekální inkontinence nebo kombinace obou stavů.

Některé léky běžně předepisované pro roztroušenou sklerózu mohou také zvyšovat pravděpodobnost zácpy.

Zavřít
Zavřít

Objednávka vzorku

Děkujeme

Vaše objednávka vzorku byla úspěšně přijata

Prohlédněte si verzi pro počítač